Lá thư bạn đọc

Tôi xin bổ sung vài ý nho nhỏ khi xem bài Phạm Ngọc Thảo - hơn cả một huyền thoại của tác giả Tường Vy trên Hồn Việt số 73 (tháng 9-2013):

- Chức vụ đầu tiên của ông Thảo là Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Quyết tử quân Sài Gòn Gia Định, Chánh trị viên Tiểu đoàn là ông Nguyễn Minh Chánh (ông Chánh hy sinh năm 1969 khi đang giữ chức vụ Chánh ủy Bộ tư lệnh Khu Sài Gòn). Hiện nay, mộ phần của hai ông nằm kề nhau ở nghĩa trang Thủ Đức. Ông Chánh là chính trị viên Tiểu đoàn của tôi nên anh em bộ đội tụi tui thường nghe kể chuyện về ông Thảo.

- Tiền thân Tiểu đoàn 410 là Tiểu đoàn 404 chủ lực Nam Bộ ở miền Đông khu 7. Ông Thảo là Tiểu đoàn Trưởng, khi Bộ Tư lệnh Nam Bộ điều Tiểu đoàn 404 về khu 9 mới đổi thành 410 và ông Thảo giữ chức vụ Tiểu đoàn trưởng đến Hiệp định Genève đình chiến 1954.

- Thi hành hiệp định Genève chuyển quân tập kết ra Bắc, ông Thảo phụ trách các bến chuyển quân Chắc Băng, Cà Mau.

Nhắc đến Phạm Ngọc Thảo sao lòng thấy rưng rưng, cảm ơn tạp chí Hồn Việt, cảm ơn tác giả Tường Vy.

Lý Lạc Long Vân (Cựu chiến binh phường An Phú Đông, Q.12, TP. Hồ Chí Minh)