Lá thư bạn đọc, Hồn Việt số 86

Tôi đọc báo Hồn Việt nhiều năm, thỉnh thoảng thấy lời khen của độc giả đăng trên báo. Đúng vậy, tờ báo tốt, không đăng bài có nội dung xấu như báo khác. Tờ báo hay bồi bổ trí khôn cho độc giả, nguồn thưởng thức thú vị.

Tôi còn mong muốn thêm là Hồn Việt trau chuốt những ý chưa thâm thúy, còn sót trong bài hay. Xin kể mấy ý như vậy trong số báo 85, tháng 9-2014:

1. Bài Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa của Việt Nam và trách nhiệm của Mỹ (trang 25):

Mỹ đâu có trách nhiệm giữ Hoàng Sa cho Việt Nam. Mỹ hoạt động ở Việt Nam là âm mưu xâm lược, chiếm Việt Nam. Mỹ dùng Hoàng Sa làm con mồi chia chác, trao đổi với Trung Quốc để thu lợi khác, sao lại trông chờ hy vọng mà trách móc Mỹ thiếu trách nhiệm?

Chúng ta phải cần tài năng của mình đưa ra sách lược hay huy động được nhiều lực lượng nước ngoài cùng với Việt Nam chống Trung Quốc xâm lược Việt Nam, cũng như Việt Nam chống Pháp, chống Mỹ trước đây.

2. Bài Tổng Bí thư Trường Chinh trong thời kỳ chuẩn bị tổng khởi nghĩa và Cách mạng tháng Tám (1940-1945), trang 50, cuối cột 1: “Bảo Đại tuyên bố một câu nổi tiếng, trước sự hoan hô của hàng vạn đồng bào…”.

Thiết nghĩ: Nổi tiếng gì? Tiếng ông vua yêu nước hay tiếng xảo trá bịp bợm? Tôi đã gặp hai loại người hiểu câu nổi tiếng này trái ngược nhau.

Cần Thơ, ngày 31-8-2014

HUỲNH KIM BẢN