Lá thư bạn đọc: Sông Đáy không có ở Việt Bắc

Tôi là bạn đọc rất yêu văn học, thứ gì cũng đọc, đọc để biết. Tôi có đọc Hồn Việt từ số 1 đến số 75, thấy ở trang 62 số 75 mục Lá thư bạn đọc nói rằng “ở Việt Bắc có sông Đáy”. Với nghề nghiệp là kỹ sư đo đạc bản đồ, tôi xin khẳng định là không có. Vì tôi đã đến Tuyên Quang nhiều lần vào năm 1964, năm 1971 ở ngay huyện Sơn Dương và huyện Bắc Quang để làm bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10000 - vào thời ông Nguyễn Côn làm Phó thủ tướng điều toàn cán bộ kỹ thuật gần 200 người làm quy hoạch kinh tế thí điểm ở Tuyên Quang.

Tôi có “may mắn” đi khắp cả nước từ vĩ tuyến 8 đến vĩ tuyến 23 để làm bản đồ địa hình và hầu hết được tắm những con sông qua nhiều vĩ tuyến. Rất tiếc nhiều tư liệu quý khi giải nghệ đã đem bán ve chai vì những thứ đó không sử dụng ngoài đời. Rất may là tôi còn giữ một bộ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/50000 thủ đô Hà Nội và các tỉnh lân cận. Nói có sách mách có chứng, theo bản đồ Sơn Tây - Hà Đông (Hà Tây) thì sông Đáy bắt nguồn từ Thanh Diệm (Trung Hà) phía nam sông Hồng Hà (REDIEP) có kinh độ 105°65’30’’, vĩ độ 23°37’45’’. Tất cả bản đồ Mỹ làm ở Đông Dương đều ghi tiếng địa phương có kèm theo tiếng Anh. Bộ Quốc phòng vẫn sử dụng loại bản đồ lưới chiếu UTM và biên tập lại.

Sông Đáy kéo dài hết tỉnh Hà Tây thì gặp sông Con từ Hòa Bình chảy xuống.

 


Nguyễn Văn Sĩ, Cựu chiến binh – kỹ sư đo đạc bản đồ (86/122 Ông Ích Khiêm, P.14, Q.11, TP.HCM)