Lịch sử văn học thế giới (tập 2)

Nhà xuất bản: Văn Học

Số trang: 1103

Kích thước: 19 x 27 cm

Hình thức bìa: Bìa cứng

Giá bìa: 350.000VNĐ