Lịch sử

Hà Nội xưa và nay

Tác Giả: Vũ Tuân Sán
Nhà xuất bản: Hội Nhà Văn
Số trang: 978
Kích thước: 16 x 24 cm
Hình thức bìa:
Ngày sản xuất: 8/3/2007 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 135.000 VND

Đi tìm dấu tích thời niên thiếu của Bác Hồ ở Huế

Tác Giả: Nguyễn Đắc Xuân
Nhà xuất bản: Văn Học
Số trang: 311
Kích thước: 14,5 x 20,5 cm
Hình thức bìa:
Ngày sản xuất: 1/1/2008 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 58.000 VND

Đại Nam quốc sử diễn ca

Tác Giả: Lã Minh Hằng khảo cứu, phiên âm, chú thích
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 356
Kích thước: 16x24cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 5/11/2008 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 65.000 VNĐ

Đại Nam quốc sử diễn ca

Tác Giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản: Văn Học
Số trang: 351
Kích thước: 16 x 24 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 1/1/2008 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 65.000 VND