"Lời thiêng vọng tới ngàn sau"

Đó là tên tác phẩm điêu khắc, chất liệu gò kim loại màu, cỡ 2mx1m của tác giả MAI LÂN (hội viên Hội Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh, hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam). Tác phẩm chuẩn bị dự giải năm 2013 do Hội Mỹ thuật TP.HCM tổ chức, dự giải khu vực do Hội Mỹ thuật VN tổ chức hàng năm và dự Triển lãm điêu khắc toàn quốc lần 5 (10 năm tổ chức một lần).

Nội dung tác phẩm: Toàn bộ bài thơ Nam quốc sơn hà (viết chữ Hán) coi như một lời thiêng của sông núi từ ngàn năm nay. Cha ông ta xưa đã làm nên lịch sử, cùng dân tộc chống ngoại xâm, tay kiếm, tay bút, lúc nhu, lúc cương, khi chính trị ngoại giao, khi dùng vũ lực để đuổi bọn xâm lược ra khỏi bờ cõi, từ thời dựng nước đến Đinh, Lê, Lý, Trần v.v… cho tới thế kỷ XX. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Không có gì quý hơn độc lập tự do, hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta thì ta còn phải tiếp tục chiến đấu quét sạch nó đi.

H.V