MỪNG LỄ KỶ NIỆM 200 NĂM NGÀY SINH NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

CHÀO MỪNG LỄ KỶ NIỆM 200 NĂM, NGÀY SINH DANH NHÂN NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU (1/7/1822 - 1/7/2022) VỚI SỰ BẢO TRỢ CỦA TỔ CHỨC GIÁO DỤC, KHOA HỌC & VĂN HÓA LIÊN HIỆP QUỐC (UNESCO) TẠI TỈNH BẾN TRE

- Hội thảo Khoa học Quốc tế về Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu tại trung tâm thành phố Bến Tre ngày 29/6.

- Lễ Kỷ niệm 200 năm, ngày sinh nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu tại huyện Ba Tri ngày 30/6.

- Ngày hội Truyền thống Văn hóa hàng năm vào ngày 1/7 của tỉnh Bến Tre. Cách đây 30 năm, Bến Tre đã chọn ngày 1/7, ngày sinh của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu, làm Ngày hội Truyền thống Văn hóa của tỉnh. Ngày hội diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 1/7 đến ngày 3/7 hàng năm.

Vũ Hồng ( Bến Tre)