Marian Tkachev - Người bạn tài hoa và chí tình

Tác Giả: Thúy Toàn và Phạm Vĩnh Cư (chủ biên)
Nhà xuất bản: Hội Nhà Văn
Số trang: 632
Kích thước: 16 x 24 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Giá bìa: 175.000VNĐ