Mảnh trăng xưa


Mảnh trăng xưa hiện về tĩnh lặng

Ngôi nhà em ô cửa đâu còn

Chiều tháng chín khói sương bảng lảng

Ta như người lạ phố lang thang

TẠ NGỌC LIỄN