Một Luận án Tiến sĩ về nhà thơ Huy Cận được bảo vệ thành công

Ngày 12/7/2011, tại trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng chấm Luận án Tiến sĩ cấp nhà nước, đã chấm đỗ Tiến sĩ Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Kim Ửng với Luận án “Phong cách nghệ thuật thơ Huy Cận qua Lửa thiêng”, với 100% số phiếu.

Luận án của Nguyễn Thị Kim Ửng, một phóng viên của báo Sài Gòn Giải Phóng, là một công trình vừa chuyên sâu vừa bao quát về thơ Huy Cận trong tập thơ Lửa thiêng – một trong những tập thơ hay nhất của Thơ Mới – về Thơ, về phong cách - thơ. Tác giả luận án đã từ nhiều giác độ, từ nhiều nguồn lý luận Đông – Tây (đáng nói là sử dụng được 2 ngoại ngữ để tham khảo tư liệu), thiết kế và hoàn thành một công trình nghiên cứu gồm 4 chương hợp lý, mở một hướng nghiên cứu hiệu quả và hiện đại về thơ.

Luận án sẽ được Trung tâm Nghiên cứu Quốc học xuất bản dưới dạng chuyên luận nghiên cứu để kính và tưởng nhớ nhà thơ Huy Cận, người sinh thời đã từng băn khoăn: “… Gió trăng ơi! Nay còn nhớ chàng chăng?”. (Nhà thơ Huy Cận, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học – Nghệ thuật Việt Nam, là Chủ tịch Hội đồng Khoa học đầu tiên của Trung tâm Nghiên cứu Quốc học).

Hồn Việt