Đồng chí Ba Đua (Nguyễn Văn Đua) về hưu

Các báo đài đưa tin đồng chí Nguyễn Văn Đua (Ba Đua) nghỉ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, về hưu từ ngày 1-4-2014. Người thay thế là ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ngãi.

Tuy đã được nghe phong thanh từ trước đó, tin đồng chí Ba Đua nghỉ cũng làm chúng tôi nghĩ ngợi nhiều. Vì sao? Vì đây là một đồng chí theo sự quan sát cảm nhận, tiếp xúc của chúng tôi là một con người rất đáng tin cậy, liêm khiết, say mê công việc chung, có năng lực lãnh đạo toàn diện, là Phó Bí thư Thường trực một thành phố lớn nhất cả nước, có vị trí rất quan trọng. Một người xuất thân từ cơ sở, từ phong trào đấu tranh của sinh viên, học sinh, trải qua thử thách các công tác ở phường, quận, thành… đều tỏ rõ bản lĩnh kiên trinh, một lòng vì sự nghiệp Cách mạng. Ở tuổi 60, đồng chí vẫn còn trẻ lắm! Rất tiếc là theo quy định, thì phải hưu (ta nên nghiên cứu xem: Kéo dài tuổi công tác cho một số người, thì không có chỗ cho kẻ đi sau. Nhưng phải để hưu, nghỉ công tác cho những người như vậy thì tiếc lắm! Ở nhiều nước, như Mỹ, tuổi làm việc của những người như vậy còn khá dài).

Đồng chí Ba Đua về hưu, kính chúc đồng chí mạnh giỏi và tiếp tục bằng nhiều cách đóng góp cho thành phố, cho đất nước.
Chợt nhớ câu thơ của Nguyễn Du tặng Ngô Nhân Tĩnh (Ngô Nhữ Sơn) khi ra trấn thủ đất Nghệ An, xin dùng câu chữ Nguyễn Du (có chữa 1 chữ cho hợp với đồng chí) để tặng đồng chí:

人從淡泊斯為政,
天為黔黎豈放閒 .

Nhân tòng đạm bạc tư vi chính,
Thiên vị kiềm lê khởi(*) phóng nhàn.

(Ông đưa thanh đạm vào chính sự,
Trời vì nhân dân há để ông được nhàn (hưu)?)

_____
(*) Nguyên văn là “bất不”.

Hồn Việt