Ngựa trong tục ngữ thế giới

Là loài vật rất phổ biến và hiện diện từ lâu trên khắp thế giới, con ngựa đi vào ngôn ngữ của nhiều vùng miền, nhiều dân tộc, nhiều quốc gia. Hình dáng, cấu tạo, đặc tính, sinh hoạt, ảnh hưởng… của ngựa cũng trở thành các hình tượng ẩn dụ tiêu biểu cho những câu tục ngữ độc đáo, đắt nghĩa.
  • Anh: Đừng đặt chiếc xe trước con ngựa.
  • Armenia: Hãy chọn bạn bằng đôi mắt của người già cả và chọn ngựa bằng đôi mắt người trẻ.
  • Ba Lan: Hãy đánh con ngựa khi nó được gắn yên.
  • Berber: Người đàn bà góa nói: “Tôi không muốn cột con lừa vào chỗ con ngựa”.
  • Bulgaria: Ngựa chết là ngựa không đá.
  • Czech: Trước khi ca ngợi một con ngựa, hãy chờ qua một tháng; trước khi ca ngợi một người đàn bà, hãy chờ qua một năm.
  • Đan Mạch: Con ngựa mà bạn thương yêu thì kéo xe hơn hẳn bốn con bò.
  • Đức: Kẻ muốn bán một con ngựa mù thì luôn ca ngợi chân cẳng của nó.
  • Haiti: Con lừa đổ mồ hôi đến nỗi con ngựa được đeo dây ren (Kẻ làm người hưởng).
  • Hà Lan: Thà được cưỡi con ngựa hay trong một năm còn hơn suốt đời phải cưỡi lừa.
  • Hàn Quốc: Nếu người bộ hành trông thấy con ngựa, ông ta sẽ mong ước được cưỡi nó.
  • Hoa Kỳ: Con la dẫu có bị cắt tai cũng chẳng thể là ngựa.
  • Hy Lạp: Không gì liều lĩnh bằng con ngựa mù.
  • Ireland: Tuổi trẻ thay da đổi thịt. Con ngựa không giữ mãi tốc độ của nó.