Người giữ sử và nét xưa ở đảo Lý Sơn

Người giữ sử và nét xưa ở đảo Lý Sơn - Đó là cách người ta gọi đối với ông Phạm Thoại Tuyền, 63 tuổi, ở thôn Đông - xã An Vĩnh - huyện Lý Sơn - tỉnh Quảng Ngãi.
Theo các bậc cao niên ở đảo, ông Tuyền là một trong số ít người biết tường tận về Lý Sơn. Cái gọi là “Lý Sơn” ở đây chính là lịch sử - văn hóa - di tích, những thứ đã tạo nên sự khác biệt của một hòn đảo nhỏ. Về sử, ông nắm rất rõ lịch sử của đảo, tất nhiên là những biến cố thăng trầm, và nhất là đội Hùng binh Hoàng Sa. Về văn hóa, ông còn giữ được nét truyền thống của nhân dân trên đảo. Về di tích, ông còn lưu giữ nhiều hiện vật của văn hóa Chăm, Sa Huỳnh.

Sưu tầm tư liệu về chủ quyền biển đảo