Nguyễn An Ninh qua hồi ức của những người thân

Tác Giả: nhiều tác giả
Nhà xuất bản: Văn Học
Số trang: 475
Kích thước: 16 x 24cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 8/1/2009 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 65.000 VND
Người trí thức Nguyễn An Ninh, nhà văn - nhà báo - nhà bác học Nguyễn An Ninh… tất cả thống nhất trong một con người suốt đời hy sinh, tận tụy vì nghĩa lớn để làm một “hoa tiêu trong cơn bão táp” của dân tộc, làm một lãnh tụ, người dẫn dắt dân tộc. Ông đã 5 lần qua Pháp, gặp Nguyễn Ái Quốc, gặp Phan Châu Trinh, gặp Phan Văn Trường và rất nhiều người, trong nhiều giới để thảo luận và cùng nhau vận động cách mạng. Ông tình nguyện là người gieo hạt giống yêu nước - cách mạng trong giới thanh niên, trí thức, điền chủ, doanh nghiệp yêu nước, để dọn đường cho Cách mạng do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Cho nên, ông tự nhận mình là người “chỉ làm cơn gió thổi” - thổi bùng lên ngọn lửa yêu nước để chờ thời cơ. Ông là người mác xít, là người dịch và truyền bá Tuyên ngôn Cộng Sản trên báo chí thời đó. Ông và người có cái nhìn với tầm mắt xa rộng trước những vấn đề lớn của đất nước và thế giới. Quần chúng đông đảo tập hợp quanh ông, bảo vệ ông, yêu mến ông và tôn vinh ông như một chí sĩ ngang tầm Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh…