Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Mai Thúc Lân - Tiểu sử tóm tắt

Đồng chí Mai Thúc Lân, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.

Đồng chí Mai Thúc Lân, sinh ngày 6-1-1935. Quê quán: Xã Điện Phước, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Thường trú tại Nhà A6, Lô A, Khu đô thị Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Đồng chí tham gia cách mạng từ tháng 8-1948, vào Đảng tháng 9-1959.

Từ tháng 8-1948 đến 7-1954, đồng chí làm liên lạc, đánh máy chữ tại cơ quan Huyện ủy Tam Kỳ, Quảng Nam; học Trường Tam Kỳ 2, Chấp hành Đoàn thanh niên cứu quốc xã Tam Xuân, Tam Kỳ, Quảng Nam.

Từ tháng 2-1955 đến 12-1956, đồng chí tập kết ra miền bắc, học Trường Trung cấp Nông lâm Trung ương.

Từ năm 1957 đến 10-1961, đồng chí là cán bộ kỹ thuật Ty Nông nghiệp tỉnh Bắc Giang, Thường vụ Đoàn Thanh niên các cơ quan tỉnh; từ tháng 11-1961 đến 1964, học Trường đại học Nông nghiệp I; từ năm 1965 đến tháng 10-1971, làm Trưởng Phòng Trồng trọt Ty Nông nghiệp Hà Bắc, Thường vụ Đảng ủy cơ quan; từ tháng 11-1971 đến 4-1974, học lý luận chính trị cao cấp tại Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc Trung ương.

Từ tháng 5-1974 đến 12-1979, đồng chí công tác tại Ty Nông nghiệp tỉnh Hà Bắc, giữ các chức vụ: Trưởng phòng; Phó Ty; Tỉnh ủy viên, Trưởng Ty; Bí thư Đảng ủy cơ quan; Tỉnh ủy viên Tỉnh ủy Hà Bắc.

Tháng 12-1979, đồng chí được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Bắc. Năm 1980, được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Bắc.

Từ năm 1982 đến 1983, đồng chí làm Phó đoàn chuyên gia tại Bat-đom-boong, Cam-pu-chia.

Sau đó, từ năm 1984 đến 10-1989, đồng chí tiếp tục công tác tại tỉnh Hà Bắc, qua các chức vụ: Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Từ tháng 11-1989 đến 3-1994: Đồng chí công tác tại Quốc hội, qua các chức vụ: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Kế hoạch và Ngân sách khóa VIII; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Ngân sách khóa IX.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ VII, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành T.Ư Đảng.

Từ tháng 4-1994 đến 12-1996: Đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành T.Ư Đảng.

Từ tháng 1-1997 đến 10-1997: Đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam; đồng chí là Đại biểu Quốc hội các khóa VIII, IX, X; được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội khóa X (từ tháng 9-1997 đến 7-2002).

Từ tháng 7-2002, đồng chí nghỉ hưu theo chế độ.

Với công lao đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đồng chí đã được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Lao động hạng nhất; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhì; Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Cam-pu-chia; Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Theo Nhân Dân