Nguyễn Trãi - Quốc âm thi tập

Xuất bản năm 2014


Kích thước: 16 x 24 cm


Sách dày 731 trang, bìa cứng


Giá bìa: 200.000đ


pic