Nhà văn Chu Cẩm Phong ăn chè

THANH QUẾ

Vào cuối năm 1970, nhà văn Chu Cẩm Phong đi công tác ở Quảng Ngãi. Vì biết cán bộ ở Khu trong những năm này rất đói khổ, lại lâu ngày anh em văn nghệ, báo chí mới gặp nhau nên các anh ở Ban tuyên huấn Quảng Ngãi đãi Chu Cẩm Phong một bữa chè đậu xanh. Năm ấy vùng căn cứ Quảng Ngãi được mùa đậu xanh mà.

Bữa ăn được dọn lên trên một cái bàn bện bằng những thân cây gỗ nhỏ. Mọi người ngồi chung quanh. Chu Cẩm Phong ngồi với thủ trưởng cơ quan ở một đầu bàn, đầu kia là nơi cô cấp dưỡng ngồi để múc chè “phục vụ”. Lâu ngày được ăn chè, Chu Cẩm Phong “đả” liền một lúc tới bốn chén, chưa đã thèm. Chu nhà văn muốn ăn nữa nhưng ngại nên đành đứng dậy vòng qua đầu kia, định ra suối rửa chén. Nhưng khi đi ngang qua nồi chè, liếc vào thấy chè còn tới nửa nồi nên vội nói:

- Ấy chết, hồi nãy giờ mình quên, mình có mấy gói bột va-ni của một ông bạn cho đang bỏ ở túi cóc ba lô mà chẳng nhớ. Mình vô lấy ra bỏ vào chè thì ăn ngon lắm.

Mọi người vỗ tay hoan hô. Còn Chu nhà văn đàng hoàng vào lục túi cóc lấy mấy gói va ni ra, đàng hoàng bỏ vào nồi chè và đàng hoàng “đả” thêm bốn chén nữa.