Những dấu vết văn hóa Ấn Độ tại Việt Nam

Tác Giả: Geetesh Sharma

Nhà xuất bản: Văn Hóa Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh

Số trang: 212

Kích thước: 16 x 24 cm

Hình thức bìa: Bìa mềm

Giá bìa: 55.000VNĐ