Phải chăng Thúy Kiều đã bỏ lọt tội khi báo ân báo oán?

Đọc Truyện Kiều, đến đoạn báo ân báo oán ai cũng thở phào, thấy nhẹ đi phần nào cảm giác nặng nề xót thương cho nàng Kiều bị đày đọa suốt 15 năm, “Nơi thì lừa đảo, nơi thì xót thương”. Đồng thời cũng đồng tình với cách giải quyết của Thúy Kiều khi báo ân, báo oán, kể cả việc tha bổng cho Hoạn Thư vì xét đến “Ghen tuông thì cũng người ta thường tình”.

Nhưng có một nhân vật Thúy Kiều đã bỏ lọt không truy tội, mặc dù nhân vật này mới là gốc gây tai họa bất ngờ cho cả cuộc đời chìm nổi của nàng Thúy Kiều và gia đình. Đó là “Phải tên xưng xuất tại thằng bán tơ”. Chính cái “thằng bán tơ” này đã đột nhiên dựng chuyện, vu oan giá họa cho gia đình Vương Ông đang yên bình bỗng lâm vào vòng lao lý, “Tiếng oan dậy đất, án ngờ lòa mây”. Để rồi đến bước Thúy Kiều phải “bán mình chuộc cha”, sa chân vào chốn lầu xanh suốt 15 năm chìm nổi.

“Thằng bán tơ” mới chính là thủ phạm đầu tiên gây nên bao nỗi đoạn trường cho nàng Kiều. Vậy mà khi báo ân báo oán, Thúy Kiều tuyệt nhiên không nhắc đến hắn. Có thể hắn chỉ là kẻ vô danh, không có tên trong vụ án oan nghiệt này nhưng với uy danh và thế mạnh của quân tướng Từ Hải nếu truy lùng, rất có thể tìm ra tên tội phạm này. Nếu tìm được ra hắn và trị tội trong đợt báo ân báo oán của Thúy Kiều thì thỏa đáng biết bao nhiêu. Tất nhiên ở đời, mọi sự không thể cầu toàn. “Thằng bán tơ” thoát tội, vẫn mai danh ẩn tích ở đâu đó, tiếp tục gây tai họa cho mọi người cũng là một tồn tại xã hội mà thời nào cũng có!

NGUYỄN GIA NÙNG