Sách "Truyện Kiều trong văn hóa Việt Nam"

Cuốn sách Truyện Kiều trong văn hóa Việt Nam tập trung tác phẩm của ba thế hệ ông – cha – con là Đặng Nguyên Cẩn (1867-1923) - Đặng Thai Mai (1902-1984) - Đặng Thanh Lê (sinh năm 1932). Các nghiên cứu này đã góp phần khẳng định vị thế của Truyện Kiều trong tâm thức người Việt Nam.

Đặng Nguyên Cẩn, Phó bảng, Đốc học Nghệ An, là bạn của Phan Bội Châu. Khi đi Nhật, từ biệt Đặng Nguyên Cẩn, Phan tiên sinh nói: ông lo việc ở trong, tôi lo việc ở ngoài (xem Tự phán). Đặng Thai Mai là một học giả nổi tiếng, vì nhiều lẽ, mà trước hết là ở tầm hiểu biết rộng rãi cũng như vai trò một bậc thầy trong học giới và một người anh lớn trong văn nghệ.

Cụ Đặng có nhiều “kiều nữ” theo đòi nghề dạy học, nghiên cứu. Nhưng chỉ có GS Đặng Thanh Lê là kế nghiệp cha. Bà nghiên cứu cổ học Trung Hoa, Việt Nam, thiên về nghiên cứu – so sánh Truyện Kiều và truyện Nôm, tinh tế, sâu sắc…

Hồn Việt