Tội ác chim phóng sinh - Kiến Nghị

KIẾN NGHỊ

Kính gởi:

-BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

-HỘI BẢO VỆ ĐỘNG VẬT VIỆT NAM

Tôi đứng tên: Võ Đắc Danh, công dân Việt Nam, là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, xin kiến nghị đến quý ông một vấn đề bức xúc sau đây.

Hiện nay, nạn mua bán chim phóng sinh đang phát triển rộng rải ở các ngôi chùa lớn trên toàn quốc đã trở thành một vấn nạn về sự tàn phá môi trường thiên nhiên đến mức báo động. Người mua chim phóng sinh đã mê tín, mù quáng, cứ nghĩ mình làm phước, cứ nghĩ mình tích đức nhưng chính họ đã vô tình tiếp tay cho bọn săn bắt chim để trục lợi. Chim bị nhốt trong quá trình tiêu thụ đã bị chết một tỷ lệ lớn, và những con chim còn lại chưa chắc gì đã sống sau khi được phóng sinh.

Đây là một hành vi xâm phạm, tàn phá môi trường một cách nghiêm trọng và thô bạo. Nếu không ngăn chặn kịp thời, chắc chắn rằng không bao lâu nữa hệ sinh thái tự thiên nhiên của chúng ta sẽ bị mất cân bằng, sâu bọ có hại sẽ phát triển và tàn phá môi trường, mùa màng bị đe dọa, hậu quả sẽ không lường được.

Trước vấn nạn trên, tôi xin kiến nghị với Bộ Tài nguyên Môi trường và Hội Bảo vệ động vật Việt Nam bằng những giải pháp cụ thể như sau:

-Tham mưu cho chính phủ nghiêm cấm tuyệt đối việc bẫy chim và mua bán chim phóng sinh dưới mọi hình thức.

-Phối hợp với cơ quan chức năng cho nhân viên công lực đi tuần tra thường xuyên tại các ngôi chùa, nếu phát hiện việc mua bán chim phóng sinh thì tịch thu, sổ lồng, giải phóng cho đàn chim về với thiên nhiên.

Rất mong những kiến nghị bức xúc của tôi được quý ông chấp thuận.

Ngày 14 tháng 8 năm 2022

VÕ ĐẮC DANH