Từ điển tiếng Huế

Tác Giả: Bùi Minh Đức
Nhà xuất bản: Văn Học
Số trang: 1052
Kích thước: 18 x 26 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 1/1/2004 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa:

“Cuốn từ điển này, kết quả của nhiều năm nghiên cứu tìm tòi, có thể coi như bảng thống kê, gom góp tiếng Huế, tương đối đầy đủ nhất từ trước tới nay. Tác giả đã rút được kinh nghiệm quý báu của các vị tiền bối ngành từ và tự điển học như Alexandre De Rhodes, Génibrel, Huỳnh Tịnh Của, và tham khảo thêm nhiều tác giả hiện đại ngành ngữ học cũng như văn hoá nói chung… Tác giả cũng cố gắng, khi có điều kiện, đi vào địa hạt rất mông lung là từ nguyên để tìm kiếm những gốc rễ Hán, Mường, nhất là Chàm, và nghiên cứu biến thiên của các từ theo dòng lịch sử. Điều đặc biệt trong Từ điển tiếng Huế này là có rất nhiều trường hợp tác giả đã ghi thêm bên cạnh định nghĩa các từ những chi tiết về lịch sử, văn học, kỹ thuật và dân tộc liên hệ tới chúng…”