Tú Xương toàn tập

Tác Giả: TS Đoàn Hồng Nguyên
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 826
Kích thước: 16 x 24 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 4/1/2010 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 148.000 VNĐ

Tú Xương là Tsêkhov của Việt Nam ở vào buổi chạng vạng cuối thế kỉ. Nghệ thuật trào lộng của Tú Xương là nghệ thuật cười Việt Nam, bắt đầu từ đời sống, từ cách cảm nghĩ, từ tiếng nói của ca dao tục ngữ, tiếu lâm, hề chèo… nhưng nó đã kịp lọc qua một tâm hồn thị dân – Nho học. Trung tâm Nghiên cứu Quốc học xin giới thiệu công trình thơ Tú Xương với bạn đọc thân mến. Đã có nhiều cuốn sách về đề tài này, nhưng đây là một công trình công phu, và có lẽ là công phu nhất từ trước tới nay.

Tập sách của chúng tôi gồm có 3 phần:

Phần 1: Văn thơ Nôm

Phần 2: Đường thi hợp tuyển ngũ ngôn luật giải âm

Phần 3: Thơ Tú Xương trong sự tiếp nhận của các nhà nghiên cứu và Thư mục về Tú Xương.