Thơ - Chúc thọ cụ Sào Nam

* "Cụ Võ Liêm Sơn là một nhà giáo giàu lòng yêu nước. Mỗi lần nhớ đến Cụ, tôi lại nhớ đến những buổi được nghe thầy giảng ở trường Quốc Học, nhớ đến cuốn “Hài Văn” nổi tiếng của thầy, đến cuốn “Cô lâu mộng” mà thầy đã dày công biên soạn.

Ký ức sâu sắc và quan trọng nhất là trong những ngày ở nhà thầy, thầy đã cho tôi đọc cuốn “ABC du marxisme” (Abc về chủ nghĩa Mác) và luôn khuyên làm quen với những khó khăn gian khổ để suốt đời theo đuổi con đường cách mạng.

Hà Nội 3-7-2003

VÕ NGUYÊN GIÁP"

Phan tiên sinh là người hào kiệt

Mười năm xưa đọc hết thánh hiền

Gặp cơn đất đổ trời nghiêng

Lòng mẫn thế ưu thiên chan chứa

Nào những lúc câu thơ kiên chí

Bút hào hùng nhả khí phong lôi

Cũng có khi chén rượu mua vui

Giương mắt trắng trông đời cười ha hả

“Thà không trời đất không chi cả

Còn có non sông có lẽ nào?”

Tùy thân một chiếc đoản đao

Đoái Hồng Lĩnh cao cao chín chín nhỏn,

Biển Thái Bình ào ào sóng cuộn,

Nước non nhà giấc mộng những tê mê.

Hai mươi năm khổ sở lưu ly

Chi đồ Nam vẫn chờ khi gió tiện

Dù gan sắt ai lay, chẳng chuyển

Nhưng nước đời lắm chuyện trêu ngươi

Ở trong hoặc cũng có trời

Thân già lại thảnh thơi nơi cố thổ

Các con được tắm mưa gội gió

Tấm lòng thành hâm mộ biết bao!

Bằng nay Nam hải xuân vào

Vừng hồng nhật gác cao trên thượng uyển

Cây núi Ngự bàn đào dâng tiến

Nước sông Hương dốc chén quỳnh lương

Ngàn năm chúc chữ thọ trường

Thong dong sách gậy, coi thường cạnh tranh

Tiên sinh, sinh bất hư sinh.

1927

Võ Liêm Sơn*