Thơ - Giỏ trái cây xuân

Tím đỏ xanh vàng chen nhau

Mùa xuân đang đậu vào sắc thắm

Giỏ trái cây đang hát

 

Em nghe

Xuân đang bước khẽ

Trong những sắc hồng

Xuân đang ươm nụ

Trong những sắc xanh

Tình yêu của mùa xuân đằm thắm

Ngọt ngào xen cay đắng

Giỏ trái cây đang hát ngân nga

 

Những trái nho tím

Đang nói với em về mùa xuân trên biển tím

Đang vắt cát hóa trái ngọt

Như tình yêu vươn lên từ sa mạc khô cằn

Lê Hoàng Anh