Thư giãn

Luật mới

Ngài Bộ trưởng đi đi lại lại trong phòng vẻ lo lắng.

- Phải làm gì bây giờ đây? Ông lẩm bẩm. Xung quanh nhìn đâu cũng thấy tham nhũng! Nếu cứ để tiếp tục thế này thì sẽ ảnh hưởng, mất uy tín của cơ quan bộ mất!

Kẻ cắp phê bình nhà văn

NGUYỄN BÙI VỢI

Năm ấy, Nguyên Hồng làm Chủ tịch hội Văn nghệ Hải Phòng. Một hôm, ông đến trụ sở của Hội, sau xe buộc một cái cặp, trong đó có bản thảo của cộng tác viên vừa dự trại sáng tác và bản thảo tiểu thuyết “Sóng gầm”. Đến nơi, cái cặp không cánh mà bay. Dây cao su bị cắt…