Thơ - Giảng phú Bạch Đằng trên sóng Bạch Đằng Giang

Giảng phú Bạch Đằng trên sóng Bạch Đằng Giang
Dưới bóng buồm nâu phòng học sáng không gian
Mở trang sách nắng thơm trời lên nắng mới
Sóng đỏ vỗ triều chèo vỗ nhịp mênh mang

Tiếng thơ xưa đâu bay ngang sông núi dựng
Gươm xưa đâu khua lấp loáng cờ đỏ ửng
Vốc nước soi sông vẫn hồng sắc chiến công
Văn trong gió lồng hình bóng dáng núi sông

Trời bát ngát cánh yến âu thăm thẳm
Đỉnh Tràng Kênh chơm chởm đứng so gươm
Trang sách mở tỏa sóng kình muôn dặm
Phù sa bồi lên mát thịt da non

Nghìn năm Bạch Đằng tươi thắm sắc
Xanh rì muôn dặm nét tươi phô
Soi nước biếc lò cao đỏ mọc
Gà đền Công gáy ấm vần thơ

Buồm cánh dơi lộng khơi ngang núi
Cọc nhọn đáy sóng khua gió nổi
Thuyền biển về hồng ánh mây bơi
Thu hay xuân sắc nước lẫn trời

Những đôi mắt trẻ sáng ngời tươi đất nước
Ngồi trên sóng nghe nghìn năm reo buổi trước
Hồn trận xưa nghe dậy sóng tận tâm hồn
Ôi ngực bồi hồi chiến tích thuở cha ông

Quảng Yên 1964-2014

(Hồn Việt số 83, 7/2014, tr. 27)

Giản Chi