Thơ - Mùa cưới

Cái rét về ào ào trên núi

Cây trẩu rụng hết lá

Cây sau sau đỏ như người già

Con đường sợi chỉ thêu trăm ngả

 

Gặp đoàn người dẫn cưới

Lợn quay khênh đòn tre ngà

Gánh xôi phủ vải đỏ

Bà mối đeo nải chàm xanh

 

Chân đèo có lão say rượu

Nằm ngủ như hòn đá lăn

Thằng bé đi theo ngồi đợi

Mang hòn xôi đỏ ra ăn

 

Bản nào hôm nay cũng cưới

Đống lửa quay lợn giữa đồng

Trẻ con đông như lũ kiến

Con gái lùng tùng áo khăn

 

Gặp người gánh chiếu gánh chăn

Rừng sâu ấm nồng mùa cưới

Rét về ào ào trên núi

Bản nào cũng ngấm men say

Chu Ngọc Phan