Thơ-Mùa xuân qua sông Thạch Hãn

Nửa đêm chợt tỉnh giấc mơ
Câu thơ hỏi bạn bây giờ nơi đâu?
Thời gian như dòng sông sâu
Câu vui thường một, câu sầu những ba!

Chợt nghe văng vẳng tiếng thơ
Trên sông Thạch Hãn hai bờ khói sương…
Nay là khói, xưa là bom
Một thời tuổi trẻ tôi thường qua đây

Đò lên Thạch Hãn... ơi chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm!(*)

Chỉ cần đôi câu da diết ấy
Đủ nhắc hồn ta suốt tháng năm…

_____
(*) Thơ của Lê Bá Dương, một chiến sĩ mặt trận Quảng Trị.

Phan Cung Việt