Thư mục nghiên cứu Nguyễn Du

Khổ 16x24cm, 295 trang, bìa mềm tay gấp, giá: 90.000đ.