Thơ Nguyễn Hành (tuyển)

- Cuốn sách gồm 222 bài thơ chữ Hán của Nguyễn Hành, cháu gọi Nguyễn Du bằng chú ruột. Tương truyền, ông từng được xếp vào “An Nam ngũ tuyệt” cùng với Nguyễn Du. Các bài thơ trong sách được tập hợp và tuyển chọn từ 2 tập thơ chính của tác giả là Minh quyên thi tậpQuan Đông hải.

- Sách dày 428 tr, khổ 16x24, bìa mềm, giá:110.000đ


pic