Thơ - Nói với Elsa

Tôi nói về gió đông làm môi chúng mình bị nứt
Tôi nói về thời gian bay vun vút
Làm những ngày trẻ qua đi
Tôi nói về trái tim không phải bằng sắt đá vô tri

Nên mềm trong tiếng nấc
Tôi nói về ánh sáng ngày gay gắt
Làm mắt chúng mình cay
Tôi nói về ánh sáng ngày
Và như con chim én mê bay
nhưng vẫn không quên tìm về chỗ cũ

Khi tôi nói thật khẽ
Về những vẻ đẹp trên đời
là nói về em thôi.

(Nguyễn Minh Hoàng dịch)

LOUIS ARAGON