Thơ - Sắc xuân

Ai sánh cùng hoa đào
chiều Nhật Tân sương khói
ai miên man hoa đào
lối đê quành rẽ vội

Ai trẻ cùng hoa đào
chiều Nhật Tân trở rét
nghe chừng năm rơi hết
đất trời hồng hào xuân

Ai ngó xa ngó gần
chiều Nhật Tân mê mải
ai cười vang cuối bãi
lung linh từng cánh hoa

Ai về bên gốc đào
chiều Nhật Tân mộng ước
dễ chi mà có được
mắt ta tràn sắc hoa...

Nguyễn Thanh Kim