Thơ - Tháng Năm nóng bỏng

Mẹ ơi!
Con đang sống những tháng năm này
Những ngày Tháng Năm nóng bỏng
Nước lớn từ phương Bắc
Cắm giàn khoan vào da thịt Việt Nam

Những ngày Tháng Năm nóng như thiêu
Cả nước đau
Không ngăn nổi những dòng người xuống đường
Đòi chủ quyền, công lý

Lãnh thổ thiêng liêng…
Những dòng chữ bằng tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Hoa…
Những dòng chữ trên nền vải đỏ
Những dòng chữ trên nền vải xanh vải trắng…
Chung màu cờ Việt Nam
Chúng con như sóng biển đổ trên đường…

Mẹ ơi
Chúng con có mặt trên đường phố Sài Gòn
Chúng con có mặt trên phố phường Hà Nội
Chúng con từ những lăng tẩm đền đài những ngôi nhà rường Huế…

Bầu máu nóng sục sôi
Những tiếng hô không thấu trời xanh
Những tiếng hô không thủng nổi đất dày
Những tiếng hô dội ngược vào lồng ngực thanh xuân
Những tiếng hô làm chúng con kiệt sức, rã rời…

Mẹ ơi!
Chúng con
Những đứa trẻ được sinh ra từ biệt thự cao sang
Những đứa trẻ được sinh ra từ lò gạch bỏ hoang
Những đứa trẻ được sinh ra từ bệnh viện quốc tế
Những đứa trẻ được sinh ra từ lâu đài hoang lạnh
Những đứa trẻ được sinh ra từ túp lều trống hoác…
Những đứa trẻ bị đẻ rơi trên nền đất ẩm…
Đều có chung Tổ quốc
Đất nước lâm nguy
Những bàn tay nắm chặt!

Cảm ơn nỗi đau bị xéo giày
Cho con nhận ra mình thêm yêu kính Mẹ
Cảm ơn những bàn tay nắm lại với lòng kiên nhẫn vô biên
Cho con hiểu sức mạnh quả cam Trần Quốc Toản

Cảm ơn sự kềm chế khó hơn bộc phát
Cho con hiểu trí tuệ Việt Nam từ người đan sọt bên đường
Cảm ơn giọt nước mắt của người vợ tiễn chồng ra biển
Cho con hiểu chiến tranh là điều không ai mong đợi
Cảm ơn phút thinh lặng của người chồng khi nghe giọng nói của vợ qua trùng trùng con sóng
Cho con hiểu quê hương ngay trên những con tàu
Cảm ơn giọt mồ hôi thấm trên những đồng tiền lẻ của chị bán ve chai
Cho con nhìn thấy sức mạnh Việt Nam tiềm ẩn trong đời thường bình dị

Cảm ơn nỗi oan Thị Kính
Cho con sức mạnh chiếc lò xo nhẫn nhục
Cảm ơn những mạn tàu vỡ
Cho con ngộ ra lòng ái quốc còn là phút yên tĩnh trước cơn giông

Cảm ơn Mẹ trầm tư và bao dung ngồi vá những tấm lưới ước mơ
Cho con quay lại cội nguồn
Yêu nước là mỗi người cần phải sống tốt hơn!

TP.HCM, 15-5-2014

TRẦM HƯƠNG