Thơ - Tấm áo mẹ may

Lâu nay sống ở đô thành
Đêm đêm giở tấm áo lành mẹ may
Tứ thân tà áo bay bay
Hương đồng dội tới làm say lòng người

Con mang cả nắng tháng mười
Heo may lất phất lên người đồng sâu
Áo nâu mẹ nhuộm củ nâu
Khói chiều như đã buông câu xuống làng

Lúa về chất đống màu vàng
Lưng ong gánh cả đồng làng về sân
Áo nâu theo mãi bước chân
Đi xa mang cả tình thân quê nhà

Ở đây váy áo hoa cà
Màu xanh màu đỏ chói lòa phố đông
Con tìm một dáng trên đồng
Áo nâu nhuộm cả sâu nông cuộc đời

Con đi khắp bốn phương trời
Áo nâu mẹ sắp không rời bên con
Quê hương lòng dạ sắt son
Nâng lên tấm áo lòng con ơn người!

Trần Thị Thắng