Thơ - Tâm thức

Dưới trăng

nguyệt quế lặng thầm

nở trắng

ướt lên mái tóc đêm

làn dạ hương huyễn hoặc

 

Cánh dơi vỗ vào giấc ngủ

chập chờn mộng mị

vô thức

vọng về

tiếng gọi

thẳm sâu

 

Đêm tĩnh lặng

trăng đầy sân

thơ khuyết vần

đời khuyết danh

một mầm cỏ xanh

hạt sương long lanh.

Nguyễn Văn Thức