Thơ - Đầu năm mua muối

Đột nhiên chiều mùng một:
“Ai mua muối ra mua”
Một rao, mười tiếng vọng
mặn về nghìn xa xưa.

Hạt cắn đôi cơ cực
Dưa cà kiếp rủi may
Bạc mồ hôi, mủn áo
Ớt mặn, dầm đắng cay.

Rắc muối vào vô cảm
Rắc muối vào vô ơn
Xót tan lòng muối xát
Hạt đổ vào vết thương.

Ngẫm lẽ thường mặn nhạt
Muối biển đời trắng tinh
Ngày đầu năm mua muối
Cầm lên tay, giật mình.

Phạm Đình Ân