Thơ - Vì ngày 30 tháng Tư

30 tháng Tư

Một ngày

như bao nhiêu ngày khác

Một ngày

mang sức nặng của hai mươi năm chồng chất

30 tháng Tư

Những người vợ trẻ chờ chồng

đã hóa già nua

Đứa trẻ sơ sinh

thành chàng trai cường tráng

Hai mươi năm

Bao máu xương đổ xuống

Hai mươi năm

bao tang tóc trên đầu

Giấy mực nào

ghi hết nỗi đau

Khắp đất nước

làng xã nào cũng có nghĩa trang liệt sĩ

Những cái đầu thông minh

bạc tóc vì suy nghĩ

Để có ngày 30 tháng Tư

 

Vì ngày 30 tháng Tư

ta không thể làm ngơ

Trước bao kẻ

tham ô, vụ lợi

Trước bao kẻ

bán rẻ xác xương đồng đội

Làm ô danh

một dân tộc anh hùng

Vì ngày 30 tháng Tư

Chúng ta

lại xung phong

ĐỖ THỊ THANH BÌNH