Thơ - Vào hội ghe ngo

Vào hội ghe ngo
Những mái chèo vung kiếm chỉ dòng sông
Như nghi lễ
Từ nay tan xoáy nước.

Vào hội ghe ngo
Những tay chèo đẹp từ số một đẹp đi
Một đếm lên mười
Mười đếm lên trăm, lên ngàn
Chụm đầu mũi ghe, trăm thành ra một.

Một mà là trăm
Trăm trong một dáng chèo
Trăm trong một lời hô
Trăm trong một hòa tấu
Trăm trong một nhịp đua
Mang sung lực cho đất đai bờ bãi.

Vào hội ghe ngo
Bỏ lại đằng sau cái chòng chành
Băng lên trước như trái tim ra trận
Những mái chèo quẫy tung giới hạn
Những chàng trai quen hít thở mênh mông
Chiến thắng về cán đích đỏ dòng sông
Mạch cổ tay như đồng hồ đập mạnh
Nghe thời gian nhảy số phía chân trời.

Trần Nhật Lam