Thói quen của một số nhà văn

Một số nhà văn nổi tiếng có những thói quen, sở thích cũng không kém nổi tiếng:

Pétrarque, nhà thơ cổ điển, nhà bác học người Ý, thường khoác một chiếc áo bằng da, trên tà áo và tay áo, ông vạch chi chít những ký hiệu riêng giúp cho trí nhớ.

Pascal, nhà văn, nhà khoa học Pháp thì lại lấy kim rạch trên móng tay những chữ viết tắt mà chỉ riêng ông mới biết.