Thiền tông bản hạnh

Tác Giả: Hoàng Thị Ngọ
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 235
Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 1/1/2010 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 40.000 VNĐ

Nghiên cứu chữ Nôm là một công việc khó nhọc nhưng vô cùng lí thú. Cuốn sách này tập hợp những áng văn Nôm đỉnh cao của văn học Phật giáo Việt Nam trong lịch sử dân tộc. Chữ Nôm trong văn bản chứa đựng nhiều cứ liệu rất quý giúp cho việc tìm hiểu, nghiên cứu văn tự và tiếng Việt thời sơ kì.