Thềm đá xưa

Hồi ấy chiến tranh

Có hai người tặng nhau chiếc khăn

Hẹn về trên bậc đá

***

Thời gian…

Chàng trai vẫn xa

Chỉ thềm đá giấu trong từng mạch nhỏ

Lời thì thầm

***

Căn nhà cổ

Cụm phong lữ thảo buồn

Tím trong chiều sẫm

Ủ chút hương nồng

***

Tưởng sẽ hư không

Bỗng một hôm có người sĩ quan hải quân

Tóc hoa râm

Về

Trong tay cầm chiếc khăn hồng

***

Gió hát trên những cây phượng ngày ấy

Giờ đã tỏa bóng lao xao - lời chào

Phía xa bát ngát

Một cánh hải âu chấp chới…

Ông ngồi rất lâu…

***

Bên cửa nhỏ

Có đôi mắt đen

Ông nói tên người đó

Một lắc nhẹ trầm ngâm

***

Vài cánh phượng rớt theo hoàng hôn

Như những môi son in thềm đá cũ

***

Xốc lại ba lô

Ông cúi nhặt những dấu môi

Trên bậc đá nhỏ, giấu vào khăn mỏng

Nhắm phía chiều rực lửa - ngoài kia là biển

Ông đi…

Lê Hoàng Anh