Thương tiếc nhà báo Mai Thúc Long

Sinh năm 1930 ở xã Ðiện Phước - huyện Ðiện Bàn - tỉnh Quảng Nam, anh học sinh trung học Mai Thúc Long sớm tham gia cách mạng và kháng chiến ở quê nhà; năm 1949 được kết nạp vào Ðảng.

Ông bắt đầu bước vào nghề báo từ năm 1950 khi công tác tại Tỉnh đoàn Thanh niên Quảng Nam, phụ trách xuất bản tờ Tin Ðoàn, rồi về Liên ty Thông tin Bình Ðịnh - Quảng Ngãi, phụ trách Phòng Thông tin, tuyên truyền - phát thanh huyện Mộ Ðức (Quảng Ngãi).