Thư viện

GỬI QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA

* Đỗ Nam Cao *

Trường Sa ư với ngày thường xa thật

Đảo ở đâu tôi có hỏi đâu mà

Điều khốn nạn là chỉ khi máu đổ

Đảo mới gần mới thật đảo của ta

THƠ DÂN GIAN (1)

Thơ xưa kia có thể chia làm thơ dân gian và thơ “nho gian”.

Thơ dân gian điển hình do người bình dân làm và luôn khuyết danh. Thơ nho gian đều do nho sĩ làm và thường biết tên tác giả.

CHỮ NÔM VÀ TIẾNG VIỆT QUA BẢN GIẢI ÂM PHẬT THUYẾT ĐẠI BÁO PHỤ MẪU ÂN TRỌNG KINH

Tác Giả: Hoàng Thị Ngọ
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 308
Kích thước: 16 x 24 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: in xong và nộp lưu chiểu quý 4/2022
Trọng lượng:
Giá bìa: 180.000 VNĐ

MẤY VẤN ĐỀ TƯ TƯỞNG LÝ LUẬN VĂN NGHỆ VIỆT NAM THỜI TRUNG CẬN ĐẠI (THẾ KỶ X - XIX)

Tác Giả: Mai Quốc Liên
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 447
Kích thước: 16 x 24 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: in xong và nộp lưu chiểu quý 4/2022
Trọng lượng:
Giá bìa: 245.000 VNĐ

CÁC KHÚC NGÂM THẾ KỶ XIX

Tác Giả: Nguyễn Quảng Tuân
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 469
Kích thước: 16 x 24 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: in xong và nộp lưu chiểu quý 4/2022
Trọng lượng:
Giá bìa: 220.000 VNĐ

TOÀN VIỆT THI LỤC TẬP 3

Tác Giả: Trung Tâm Nghiên Cứu Quốc Học
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 436
Kích thước: 16 x 24 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: in xong và nộp lưu chiểu quý 4/2022
Trọng lượng:
Giá bìa: 250.000 VNĐ

Phan Bội Châu tự phán

Tác Giả: Phạm Trọng Điền - Tôn Quang Phiệt
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 345
Kích thước: 16 x 24 cm
Hình thức bìa: Bìa mềm
Ngày sản xuất: 15/6/2022 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 110.000 VNĐ

Nguyễn Tuân chuyện văn chuyện đời

Tác Giả: Phạm Đình Ân
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hội Nhà Văn
Số trang: 373
Kích thước: 16 x 24 cm
Hình thức bìa: Bìa mềm
Ngày sản xuất: 15/6/2022 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 120.000 VNĐ

Những kỷ niệm dọc đường đời

Tác Giả: Thanh Quế
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 246
Kích thước: 16 x 24 cm
Hình thức bìa: Bìa mềm
Ngày sản xuất: 25/4/2022 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 85.000 VNĐ

Văn tâm điêu long

Tác Giả: Lưu Hiệp
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 663
Kích thước: 16 x 24 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 1/1/2007 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 76.000 VNĐ
Tình trạng: Sách đã hết hàng

Văn khắc Hán Nôm Thăng Long Hà Nội

Tác Giả: Trung tâm nghiên cứu Quốc học
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 949
Kích thước: 16 x 24 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 4/1/2010 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 165.000 VNĐ