Thư viện

Từ điển tiếng Huế

Tác Giả: Bùi Minh Đức
Nhà xuất bản: Văn Học
Số trang: 1052
Kích thước: 18 x 26 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 1/1/2004 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa:

Tự điển thư pháp

Tác Giả: Lê Đức Lợi
Nhà xuất bản: Văn Nghệ
Số trang: 615
Kích thước: 10 x 20 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 1/1/2000 12:00:00 AM
Tình trạng: Sách đã hết hàng

Tự điển Hán Việt hành thảo

Tác Giả: Nguyễn Xuân Hoài - Phạm Thị Huệ
Nhà xuất bản: Văn Nghệ
Số trang: 629
Kích thước: 19 x 26 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 1/1/1998 12:00:00 AM
Tình trạng: Sách đã hết hàng

Truyện Phan Trần

Tác Giả: GS. Trần Nghĩa
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 181
Kích thước: 16 x 24 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 10/1/2009 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 45.000 VNĐ

Trương Vĩnh Ký cuốn sổ bình sanh

Tác Giả: Nguyễn Sinh Duy
Nhà xuất bản: Văn Học
Số trang: 343
Kích thước: 14,5 x 20,5 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 1/1/2004 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 39.000 VND
Tình trạng: Sách đã hết hàng

Trịnh Công Sơn có một thời như thế

Tác Giả: Nguyễn Đắc Xuân
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 334
Kích thước: 14.5x20.5cm
Hình thức bìa: Bìa mềm
Ngày sản xuất: 1/4/2011 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 85.000 VNĐ

Tiểu luận & phê bình văn học

Tác Giả: GS-TS Mai Quốc Liên
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 320
Kích thước: 14,5x20,5cm
Hình thức bìa: Bìa mềm
Ngày sản xuất: 9/21/2011 10:23:12 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 45.000VNĐ

Thời sự và suy ngẫm

Tác Giả: Mai Quốc Liên
Nhà xuất bản: Văn Học
Số trang: 289
Kích thước: 14,5x20,5cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 5/20/2011 3:53:25 PM
Trọng lượng:
Giá bìa: 99.000VNĐ

Thơ Tú Xương trong tiến trình hiện đại hóa văn học Việt Nam

Tác Giả: TS Đoàn Hồng Nguyên
Nhà xuất bản: Văn Học
Số trang: 296
Kích thước:
Hình thức bìa: Bìa mền tay gấp
Ngày sản xuất: 10/1/2010 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 55.000 đồng

Thiền tông khóa hư ngữ lục

Tác Giả: TRẦN THÁI TÔNG TUỆ TĨNH dịch Nôm
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 344
Kích thước: 14.5 x 20.5cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 1/1/2010 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 49.000 VNĐ

Thiền tông bản hạnh

Tác Giả: Hoàng Thị Ngọ
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 235
Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 1/1/2010 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 40.000 VNĐ