Thư viện

Thi pháp Nga cổ

Tác Giả: D.X.Likhachev
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 476
Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 4/1/2010 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 75.000 VNĐ

Thi học và ngữ học-Lý luận văn học phương Tây hiện đại

Tác Giả: Jakobson (Trần Duy Châu biên khảo)
Nhà xuất bản: Văn Học
Số trang: 414
Kích thước: 16 x 24 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 1/1/2008 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 64.000 VND
Tình trạng: Sách đã hết hàng

Phương Đông học

Tác Giả: N.I.Konrad
Nhà xuất bản: Văn Học
Số trang: 943
Kích thước: 16 x 24 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 1/1/2008 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 97.000 VND
Tình trạng: Sách đã hết hàng

Những vấn đề lý luận văn học phương Tây hiện đại

Tác Giả: TS. Trần Huyền Sâm biên soạn và giới thiệu
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 280
Kích thước: 16 x 24 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 3/1/2010 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 80.000 VNĐ
Tình trạng: Sách đã hết hàng

Nhóm sử thi dân tộc Bahnar

Tác Giả: Phan Thị Hồng
Nhà xuất bản: Văn Học
Số trang: 463
Kích thước: 16 x 24 cm
Hình thức bìa: Bìa mềm
Ngày sản xuất: 8/1/2006 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 58.000 VND

Nguyễn Trường Tộ và vấn đề canh tân

Tác Giả: Bùi Kha
Nhà xuất bản: Văn Học
Số trang: 284
Kích thước: 14,5x20,5cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 6/1/2011 8:35:22 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 75.000 VNĐ

Nguyễn An Ninh qua hồi ức của những người thân

Tác Giả: nhiều tác giả
Nhà xuất bản: Văn Học
Số trang: 475
Kích thước: 16 x 24cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 8/1/2009 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 65.000 VND

Nguyễn An Ninh - Tác phẩm

Tác Giả: nhiều tác giả
Nhà xuất bản: Văn Học
Số trang: 1366
Kích thước: 16 x 24 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 8/1/2009 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 180.000 VND

Người đi dép cao su

Tác Giả: Kateb Yacine
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 335
Kích thước: 14.5x20.5cm
Hình thức bìa: Bìa mềm
Ngày sản xuất: 4/10/2011 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 69.000 VNĐ

Nghề thủ công truyền thống của các dân tộc Tây Nguyên

Tác Giả: Linh Nga Niê Kdam
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 368
Kích thước: 14,3x20,3cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 2/1/2010 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 62.000VNĐ