Thư viện

Nghề thủ công truyền thống của các dân tộc Tây Nguyên

Tác Giả: Linh Nga Niê Kdam
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 364
Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 3/1/2010 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 62.000 VNĐ

Một trăm bài thơ

Tác Giả: Tố Hữu
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 366
Kích thước: 13x20cm
Hình thức bìa: Bìa mềm
Ngày sản xuất: 1/11/2010 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 85.000 VNĐ
Tình trạng: Sách đã hết hàng

Một thời để nhớ

Tác Giả: Thu Trang
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 650
Kích thước: 14,5x20,5cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 9/1/2010 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 198.000VNĐ

Marian Tkachev - Người bạn tài hoa và chí tình

Tác Giả: Thúy Toàn và Phạm Vĩnh Cư (chủ biên)
Nhà xuất bản: Hội Nhà Văn
Số trang: 632
Kích thước: 16 x 24 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Giá bìa: 175.000VNĐ

Lý luận Văn học

Tác Giả: R. Wellek và A. Warren
Nhà xuất bản: Văn Học
Số trang: 599
Kích thước: 14,5 x 20,5 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 1/1/2009 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 59.000 VND
Tình trạng: Sách đã hết hàng

Lục Vân Tiên-Bản Nôm và bản Quốc ngữ cổ nhất

Tác Giả: Nguyễn Đình Chiểu (Nguyễn Quảng Tuân phiên âm và chú thích)
Nhà xuất bản: Văn Học
Số trang: 476
Kích thước: 14,5 x 20,5 cm
Hình thức bìa: Bìa mềm
Ngày sản xuất: 1/1/2008 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 60.000 VND
Tình trạng: Sách đã hết hàng

Lịch sử văn học Việt Nam

Tác Giả: N.I.Nikulin
Nhà xuất bản: Văn Học
Số trang: 913
Kích thước: 14,5 x 20,5 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 1/1/2007 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 84.000 VND
Tình trạng: Sách đã hết hàng

Lịch sử văn học thế giới (tập 2)

Nhà xuất bản: Văn Học

Số trang: 1103

Kích thước: 19 x 27 cm

Hình thức bìa: Bìa cứng

Giá bìa: 350.000VNĐ

Lịch sử văn học thế giới (Tập 1)

Tác Giả: Dịch từ bản tiếng Nga của Viện Văn Học A.M.Gorky
Nhà xuất bản: Văn Học
Số trang: 1125
Kích thước: 19 x 27cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 1/1/2007 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 200.000 VND

Lịch sử tiền tệ Việt Nam – Sơ truy và Lược khảo

Tác Giả: Nguyễn Anh Huy
Nhà xuất bản: Văn hóa Sài Gòn
Số trang: 390
Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 4/1/2010 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 112. 000 VNĐ
Tình trạng: Sách đã hết hàng

Khoa cử Việt Nam (tập hạ) - Thi Hội-Thi Đình

Tác Giả: TS.Nguyễn Thị Chân Quỳnh
Nhà xuất bản: Văn Học
Số trang: 519
Kích thước: 20,5 x 30 cm
Hình thức bìa:
Ngày sản xuất: 1/1/2009 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 90.000 VND