Thư viện

Khoa cử Việt Nam (quyển thượng) - Thi Hương

Tác Giả: TS.Nguyễn Thị Chân Quỳnh
Nhà xuất bản: Văn Học
Số trang: 390
Kích thước: 20,5 x 30 cm
Hình thức bìa:
Ngày sản xuất: 1/1/2009 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 180.000 VND
Tình trạng: Sách đã hết hàng

Kho tàng tục ngữ và thành ngữ dân gian M’Nông

Tác Giả: Nghệ nhân dân gian ĐIỂU KÂU
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 294
Kích thước: 14.5x 20.5 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 3/1/2010 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 55.000 VNĐ

Khái niệm và thuật ngữ Lý luận văn học Trung Quốc

Tác Giả: Phạm Thị Hảo
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 300
Kích thước: 13x19cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 9/1/2008 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 45.000VNĐ

Hoàng Việt thi tuyển

Tác Giả: Tồn Am Bùi Huy Bích
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 1028
Kích thước: 16x24cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 12/1/2007 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 120.000VNĐ

Hoàng Việt thi tuyển

Tác Giả: Tồn Am Bùi Huy Bích
Nhà xuất bản: Văn Học
Số trang: 1123
Kích thước: 16 x 24 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 1/1/2007 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 120.000 VND

Hà Nội xưa và nay

Tác Giả: Vũ Tuân Sán
Nhà xuất bản: Hội Nhà Văn
Số trang: 978
Kích thước: 16 x 24 cm
Hình thức bìa:
Ngày sản xuất: 8/3/2007 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 135.000 VND
Tình trạng: Sách đã hết hàng

Đường thi trích dịch

Tác Giả: Đỗ Bằng Đoàn - Bùi Khánh Đản
Nhà xuất bản: Văn Học
Số trang: 1271
Kích thước: 16 x 24 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 1/1/2006 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 129.000 VND
Tình trạng: Sách đã hết hàng

Đợi anh về

Tác Giả: Tố Hữu
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 191
Kích thước: 13x20cm
Hình thức bìa: Bìa mềm
Ngày sản xuất: 11/1/2010 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 65.000 VNĐ
Tình trạng: Sách đã hết hàng

Đồ đồng văn hóa Đông Sơn

Tác Giả: Hoàng Xuân Chinh

Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin

Số trang: 238

Kích thước: 14,5 x 20,5 cm

Hình thức bìa: Bìa mềm

Giá bìa: 114.000VNĐ

Dictionarium Anamitico Latinum

Tác Giả: Aj.L.Taberd
Nhà xuất bản: Văn Học
Số trang: 850
Kích thước: 20,5 x 26,5cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 1/1/2004 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 190.000VNĐ

Đi tìm dấu tích thời niên thiếu của Bác Hồ ở Huế

Tác Giả: Nguyễn Đắc Xuân
Nhà xuất bản: Văn Học
Số trang: 311
Kích thước: 14,5 x 20,5 cm
Hình thức bìa:
Ngày sản xuất: 1/1/2008 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 58.000 VND
Tình trạng: Sách đã hết hàng