Thư viện

Danh ngôn Hồ Chí Minh

Tác Giả: PGS-TS Thành Duy biên soạn
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 207
Kích thước: 14,5x20,5cm
Hình thức bìa: Bìa mềm
Ngày sản xuất: 6/10/2011 2:44:06 PM
Trọng lượng:
Giá bìa: 39.000 VNĐ

Đại Nam quốc sử diễn ca

Tác Giả: Lã Minh Hằng khảo cứu, phiên âm, chú thích
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 356
Kích thước: 16x24cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 5/11/2008 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 65.000 VNĐ

Đặc trưng tùy bút Nguyễn Tuân

Tác Giả: Nguyễn Thị Hồng Hà
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 326
Kích thước: 14,5x20,5cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 1/11/2011 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 59.000VNĐ

Đặc trưng nghệ thuật thơ Chế Lan Viên

Tác Giả: Nguyễn Lâm Điền
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 258
Kích thước: 14,5x20,5cm
Hình thức bìa: Bìa mềm
Ngày sản xuất: 11/1/2010 3:11:40 PM
Trọng lượng:
Giá bìa: 40.000 VNĐ

Câu cửa miệng

Tác Giả: Nhàn Vân Đình
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 346
Kích thước: 14.5x20.5cm
Hình thức bìa: Bìa mềm
Ngày sản xuất: 4/10/2011 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 75.000 VNĐ

Cao Bá Quát toàn tập (tập 2)

Tác Giả: Mai Quốc Liên (chủ biên)

Nhà xuất bản: Văn Học

Số trang: 1783

Kích thước: 16 x 24 cm

Hình thức bìa: Bìa cứng

Giá bìa: 450.000VNĐ

Cao Bá Quát toàn tập (T.1)

Tác Giả: nhiều tác giả
Nhà xuất bản: Văn Học
Số trang: 1191
Kích thước: 16 x 24 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 1/1/2009 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 120.000 VND
Tình trạng: Sách đã hết hàng

Cao Bá Quát - Tư liệu, bài viết từ trước tới nay

Tác Giả: nhiều tác giả
Nhà xuất bản: Văn Học
Số trang: 825
Kích thước: 16 x 24 cm
Hình thức bìa: Bìa mềm
Ngày sản xuất: 1/1/2004 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 80.000 VNĐ