Tạp chí HỒN VIỆT số 18

Tác Giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản: Hồn Việt
Số trang: 68
Kích thước: 20 x 28 cm
Hình thức bìa: Bìa mềm
Ngày sản xuất: 12/1/2008 5:55:11 PM
Trọng lượng: 126
Giá bìa: 7500

Tạp chí HỒN VIỆT số 18 phát hành tháng 12-2008